Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

ΨΗΣΙΜΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

ΑΝΑΜΝΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ (ΤΣΕΤΣΕΣ) + ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΛΑΝΙΑΣ)  ΑΠΟΚΛΗΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΑΒΛΟΣ